Търсене в уебсайта

Условия за ползване

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Спорт Вижън ЕАД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.sportvision.bg

I. Общи условия:

 • www.sportvision.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Спорт Вижън ЕАД.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули он;айнот Спорт Вижън ЕАД.
 • Спорт Вижън ЕАД чрез “www.sportvision.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката, на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Спорт Вижън ЕАД чрез “www.sportvision.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Спорт Вижън ЕАД чрез “www.sportvision.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.
 • Спорт Вижън ЕАД чрез “www.sportvision.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • Спорт Вижън ЕАД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.sportvision.bg”.
 • Спорт Вижън ЕАД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
 • Спорт Вижън ЕАД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Спорт Вижън ЕАД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър "Спорт") е примерно.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните:
1. Спорт Вижън ЕАД се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*.

*По време на големите сезонни разпродажби в SPORT VISION (януари/февруари и юли/август/септември) онлайн поръчките имат удължен срок на доставка. Средният срок на доставка през този период е до 7 работни дни, като в зависимост от натоварването и обема поръчки в някои случаи срокът на доставка е възможно да достигне до 14 дни.
Поради големия обем поръчки през тези периоди е възможно да не можем да изпълним доставката на всички поръчани от даден клиент стоки, като същият ще бъде уведомен за това. Също така е възможно доставката да бъде извършена на части, като в случай че доставката НЕ отговаря на условията за Безплатна доставка, клиентът заплаща само първата такса, а останалите доставки са за сметка на Спорт Вижън.

 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи имената си, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Спорт Вижън ЕАД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса, от който са му изпратени същите за негова сметка.

Спорт Вижън възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, в случаите в които клиентът е закупил продукт или продукти чрез услугата "Наложен платеж - Плащане при доставка" и е ползвал услугата "Преглед и Тест" предоставяни от куриерска фирма Speedy.

При всички други случаи, разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Връщането се допуска при следните условия:

 • стоката е върната до адреса, от който е получена, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа точна банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Спорт Вижън ЕАД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);

В случай на рекламация съгласно чл. 108 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) и при изтичането на законоустановения 6-месечен срок от датата на закупуването на рекламираната стока, доказателствената тежест относно наличието, респ. липсата на претендираното несъответствие се носи от потребителя и същото следва да бъде установено по регламентирания в ЗЗП ред, а именно чрез експертиза в лицензирана лаборатория/институт.

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Спорт Вижън възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

Спорт Вижън ЕАД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни:

 • Спорт Вижън ЕАД, чрез “www.sportvision.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Спорт Вижън ЕАД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • Спорт Вижън ЕАД, чрез "www.sportvision.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: online@sportvision.bg.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Спорт Вижън ЕАД чрез www.sportvision.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • С извършването на регистрация в www.sportvision.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията:

 • “Спорт Вижън ЕАД чрез www.sportvision.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • Спорт Вижън ЕАД, чрез “www.sportvision.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност:

 • Спорт Вижън ЕАД, чрез “www.sportvision.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Спорт Вижън ЕАД чрез “www.sportvision.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Спорт Вижън ЕАД чрез “www.sportvision.bg”.

VI. Арбитраж:
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Спорт Вижън ЕАД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Фирма Спорт Вижън ЕАД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 • адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
 • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
 • гаранционен срок на закупената стока;

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Спорт Вижън ЕАД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Фирма Спорт Вижън ЕАД , дава на своите клиенти с всяка закупена стока, гаранция от 2 години .  

VIII. Ограничения за гаранцията:
Гаранцията отпада в случай на:

 1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

IX. Допълнителни условия:
1. Спорт Вижън ЕАД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг:
Уеб сайтът www.sportvision.bg ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.sportvision.bg; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XI. Имейлинг политика:
С извършването на регистрация в www.sportvision.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

С настоящото ви уведомяваме, че всички авторски права, регистрирани марки и други права на интелектуална собственост върху цялото съдържание (текстови, визуални и аудио материали, дизайн, изображения, бази данни, програмен код и т.н.) принадлежат на Sport Vision или субекти, които са предоставили Разрешение на Sport Vision да ги използва. Материалите могат да се използват само до степента, изрично посочена и необходима за ваша лична, нетърговска употреба или за създаване на поръчка и използване на други услуги, които предоставяме на този уебсайт. В тази връзка отбелязваме, че е забранено да се променя съдържанието на този сайт по какъвто и да е начин, или да се възпроизвежда или публично показва, разпространява или използва по друг начин за обществени или търговски цели, така че всяко неразрешено използване може да наруши правилата, регулиращи този въпрос. С използването на който и да е сегмент от този уебсайт се счита, че сте запознати с тези правила и условия и че приемате използването на съдържанието на този сайт изключително за лична употреба и на свой собствен риск.

Важно:
В случай на загубена гаранционна карта, фактура и касов бон, няма да имате правото на замяна на стоката, която сте закупили от ONLINE магазин www.sportvision.bg.    

Карта за подарък на “Спорт Вижън” ЕАД

GIFT CARDS

С Картата за подарък на Спорт Вижън Вие или картопритежателят може да пазарувате във всеки физически магазин Спорт Вижън (Sport Vision), на територията на Република България, както и онлайн - www.sportvision.bg

Картата за подарък е валидна в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на закупуването й, като картата може да се използва, докато балансът по нея не достигне 0,00 лв. Ако до изтичането датата на валидност на картата, определена по реда на предходното изречение, не е изразходвана цялата налична сума по нея, след изтичането на валидността й неизползваната парична наличност, без значение на стойността й, не се олихвява и не се изплаща в брой на картопритежателя, а остава в полза на “Спорт Вижън” ЕАД.

Картата за подарък може да бъде заредена със сума на минимална стойност 20 (двадесет) лева и без ограничение в размера на максималната стойност. Информация за актуалната налична сума на картата за подарък картодържателят може да получи на каса във всеки магазин Спорт Вижън (Sport Vision) и Бъзз (Buzz) на територията на Република България. Ако картодържателят твърди, че получената от страна на съответния магазин информация относно наличността по картата не е вярна или пълна, той има право да изпрати възражение до “Спорт Вижън” ЕАД на следния електронен адрес: info@sportvision.bg В срок от пет работни дни от получаването на възражението “Спорт Вижън” ЕАД ще изпрати на Картодържателя на електронния адрес, от който е получено възражението, пълна информация за наличната сума и направените покупки с картата от датата на нейното първоначално активиране до датата на изготвянето на справката.

Считано от датата на закупуване на картата, в срока на нейната валидност, налични суми по картата не се изплащат в брой на картопритежателя и/или на лицето, закупило картата. “Спорт Вижън” ЕАД не носи отговорност и не възстановява налична сума по картата, в случаите на нейното изгубване, кражба или повреждане от картопритежателя/лицето, закупило картата.